Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 03

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 03

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 01
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 02
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14th December 2010 – Part 03