Yahan Ke Hum Sikandar 2nd April 2013 – Single Part