Takrar (Nishana Rashid Godil Ya Karachi Ka Aman..??) 18th August 2015Latest Episodes From Takrar