Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 01
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 02
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 03

Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 01
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 02
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 03

Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 01
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 02
Ye Rishta Kya Kehlata Hai 14th January 10 – Part 03